Khách hàng của Sharemoney có thể gửi tiền để gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người nhận. Chúng tôi hợp tác với các ngân hàng sau trong Dominican Republic để gửi tiền ngân hàng.