Asociacion La Nacional

Asociacion La Nacional (ALNAP) is founded in 1972 to help Dominicans become property owners by issuing mortgage loans. Today, Asociacion La Nacional is a dynamic savings and loan association that operates under advice from the International Finance Corporation (IFC) of the World Bank with an acute understanding of the consumer needs in the local financial and banking sector. If you are working in the United States and want to pay for your mortgage loan with Asociacion La Nacional, you can use Sharemoney to transfer money online conveniently. Our money remittance service is fast, cheap, and hassle-free so try us out and see the difference we make!

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Asociacion La Nacional

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Asociacion La Nacional ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury