Mời 2 người và kiếm $30 Thẻ quà tặngAmazon.com.

(Hạn chế áp dụng)

Cách gửi tiền và nhận tiền

1
Nhận liên kết giới thiệu của bạn
Đăng nhập vào tài khoản Sharemoney của bạn để nhận liên kết giới thiệu duy nhất.
2
Hãy chia sẻ!
Chia sẻ liên kết giới thiệu riêng của bạn với bạn bè và gia đình. Họ sẽ nhận được Thẻ quà tặng Amazon.com trị giá 10 đô la cho lần chuyển tiền đầu tiên nếu số tiền trên 100 đô la.
3
Nhận $30 Thẻ quà tặng Amazon.com
Khi 2 người bạn giới thiệu (tối đa một người cho mỗi hộ gia đình) hoàn thành tối thiểu 1 giao dịch trong tháng dương lịch, bạn sẽ nhận được $30 Thẻ quà tặng Amazon.com!
Your Get a Free Transfer
25 Dolars Amazon Gift Card

Có cơ hội giành được $250 Thẻ quà tặng Amazon.com

Mỗi tháng, nếu bạn giới thiệu được nhiều người nhất trong số tất cả khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ giành được Thẻ quà tặng $250 Amazon.com. Tham gia cuộc thi ngày hôm nay!
Áp dụng có hạn chế, xem amazon.com/gc-legal

Cảm giác bị thất lạc?

Rất vui được giúp bạn.
Xem hướng dẫn của chúng tôi trên Youtube hoặc truy cập phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Xem video

HỎI ĐÁP!

Nếu bạn chưa có tài khoản,
Hãy đăng ký và nhận liên kết giới thiệu của bạn!

HỎI ĐÁP!