Asociacion Duarte

Founded in 1965, Asociacion Duarte is established to meet the housing loan needs of the citizens in the Dominican Republic. At that time, the Dominican Republic did not have a mortgage banking system and Asociacion Duarte (APDP) aims to help Dominicans own property by handing out loans and cultivate a saving mindset. With its main office in San Francisco de Macorís, this savings and loan association also has 13 branches in surrounding areas. If you want to send money online to Asociacion Duarte, you can do so with Sharemoney's money remittance services to the Dominican Republic. We feature one of the best currency exchange rates as well as transfer fees while making sure your transaction is completed within the fastest time possible.

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Asociacion Duarte

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Asociacion Duarte ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury