Banco Vimenca

Banco Vimenca is a modern bank based in Dominican Republic. It offers both personal and commercial banking services. For many years, Banco Vimenca has helped many families achieve their financial goals as well as manage their savings and prepare well for the future. For commercial customers, the bank offers financial products and services which include letters of credit, buying and selling of foreign exchange, and more. If you need to make an online money remittance to Banco Vimenca, why not choose Sharemoney? Transferring money online through Sharemoney is fast and easy. What’s more, our low transfer fees make us one of the cheapest options in the online money remittance market.

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Banco Vimenca

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Banco Vimenca ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury