Asociacion La Vega

Asociacion La Vega is a savings and loan association established in the Dominican Republic since 1962. This organization has a strong presence in La Vega, Santo Domingo, Santiago, Cibao, and more. Asociacion La Vega is committed to serving their customers by aiding in financial activities with transparency. One of their organizational values is "Service without Borders" and that's why they allow Dominicans who are abroad to make payment for their accounts easily through online remittances. Sharemoney can help you send money online to Asociacion La Vega today while you enjoy the best USD to DOP exchange rates as well as the cheapest transfer fees in the market.

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới Asociacion La Vega

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới Asociacion La Vega ở the Dominican Republic

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury