BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Previously known as Banco de Fomento Economico do Estado de Sergipe, Banco do Estado de Sergipe SA is a commercial bank that provides both corporate and personal banking services. The dynamic bank offers an exceptional range of financial products and services, including portfolio management, life insurance policies, savings accounts, and more. For many years, many customers who work abroad in the United States have been sending money to Banco do Estado de Sergipe for their loved ones back home. At Sharemoney, we streamline the process of online money transfer and make it really cheap to send money back to Brazil. Try us today and see the difference!

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO DO ESTADO DE SERGIPE ở Brazil

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury