LUZON DEVELOPMENT BANK

Luzon Development Bank was formed when the original Laguna Development Bank was required to expand. Today, the modern bank has more than 30 branches operating in the CALABARZON area. Since 1975, Luzon Development Bank has been providing quality and personalized banking services. The bank's staff members are friendly, and can work quickly and efficiently. All valued customers of the bank have no qualms entrusting their assets under the bank's care. At Sharemoney, we offer quality remittance services, which allow you to transfer money online to any Luzon Development Bank account. We offer one of the lowest transfer fees and the best currency exchange rates for the Philippines.

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới LUZON DEVELOPMENT BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới LUZON DEVELOPMENT BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury