BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (BPI)

Founded in 1851, the Bank of the Philippine Islands (BPI) is Philippine's third largest bank. BPI offers a myriad of top-notch retail banking services, which include remittance, ATM banking, foreign exchange, securities brokerage, bills payment, and more. Today, BPI has more than 800 branches in the country and close to 3,000 ATMs nationwide. This dynamic bank is headquartered in Makati City. Are you planning to transfer money to the Bank of the Philippine Islands? Be sure to take advantage of Sharemoney's money remittance services, as we make it fast and easy for you to transfer money online. What's more, we are offering fantastic USD to PHP exchange rates - one of the best in the market!

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (BPI)

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (BPI) ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury