ASIAN BANK

Also known as ADB for short, Asian Development Bank is formed in 1966 and headquartered in Metro Manila. Modeled closely after the World Bank, ADB makes promoting economic and social development in Asia their main business priority. ADB provides grants and loans among other financial programs in the Philippines, and provides an average $745 million lending portfolio to its clients in the country. Sharemoney makes it easy for you to send money online to Asian Development Bank with our fast, secure, and cheap money remittance services. What's more, you can enjoy one of the best currency exchange rates when you choose us as your remittance partner.

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới ASIAN BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới ASIAN BANK ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury