BANCO DE ORO

Banco De Oro, or BDO, is a modern full-service bank located in the Philippines. From remittances, corporate cash management, credit cards, trusts to investments, BDO provides a complete array of industry-leading financial products and services. Currently, BDO has more than 1,000 operating branches and more than 3,000 ATMs are spread across nationwide. Banco De Oro continually strives to be the preferred bank in every market they serve, so you can always expect the best from them. If you are planning to send money to Banco De Oro, Sharemoney is the #1 choice as we ensure that the process is fast, easy, cheap, and secure!

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới BANCO DE ORO

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới BANCO DE ORO ở the Philippines

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury