Khách hàng của Sharemoney có thể gửi tiền để gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người nhận. Chúng tôi hợp tác với các ngân hàng sau trong Mexico để gửi tiền ngân hàng.