If you do not enable text messages, you will not receive zero-fee transfers. Do you want to continue without enabling text messages? No Yes
FAQs
Bạn có thể mang theo được bao nhiêu tiền khi đi du lịch?

Số tiền bạn có thể mang theo khi đi du lịch phần nhiều là dựa vào những yếu tố khác nhau, trong đó phải kể đến là nơi bạn tới, mục đích của chuyến đi, và các luật định tại nơi đó. Các quốc gia khác nhau sẽ có các luật định khác nhau về số tiền mà bạn có thể mang vào hoặc mang ra. Một số quốc gia có mức giới hạn khắt khe về số tiền được mang theo, trong khi một số quốc gia khác lại không. Việc tìm hiểu về các luật định của quốc gia mà bạn đến hoặc quá cảnh là điều cần thiết.

Đối với Hoa Kỳ, không có giới hạn số tiền bạn có thể mang theo khi đi trong nước hay quốc tế. Tuy nhiên, nếu bạn đi và mang theo từ $10,000 tiền mặt thì cần phải điền “FinCEN Form 105” và khai báo với U.S. Customs và Border Control Agency, nơi mà bạn đi hoặc đến. Nếu bạn đi trong nội địa Hoa Kỳ, bạn không cần phải điền mẫu đơn này với bất kỳ số tiền mang theo.

Nếu các thành viên trong một gia đình với tổng số tiền mang theo từ $10,000 trở lên khi vào Hoa Kỳ, họ cần phải điền mẫu đơn Customs Declaration. Mẫu đơn này thêm cho mẫu đơn FinCEN Form 105 mà mỗi thành viên mang theo từ $10,000 tiền mặt cần phải điền.

Nên nhớ, mang theo số tiền lớn có thể bị rủi ro do bị mất trộm hoặc bị thất lạc. Nên xem việc cất giữ số tiền lớn ở một nơi an toàn, như là tủ bảo hiểm ở khách sạn, và chỉ mang số tiền đủ dùng trong ngày. Nếu bạn có ý định phân chia số tiền cho bạn bè hoặc thân nhân khi đến nơi, dịch vụ chuyển tiền như Sharemoney sẽ là sự thay thế tiện lợi, giúp bạn tránh được những rủi ro khi mang theo số tiền lớn.

Fresh Insights
Explore the World of Money Transfers
Unravel financial complexities, gain insights, and navigate the diverse landscape of money services. Whether you're sending funds globally, seeking cost-effective solutions, or enhancing your financial knowledge, join our informative journey.