UNITED BANK LIMITED

United Bank Limited (UBL) là công ty hàng d?u trong linh v?c d?ch v? tài chính ngân hàng ? Pakistan. V?i co s? khách hàng hon 4 tri?u ngu?i, Ngân hàng có m?ng lu?i l?n nh?t Pakistan v?i hon 44.000 di?m ti?p xúc khách hàng; Ði?u này bao g?m hon 1.400 chi nhánh, hon 37.000 d?i lý Omni và hon 1.400 ATM. UBL có m?t ? b?n châu l?c. Ngân hàng là công ty tiên phong trong linh v?c ngân hàng không chi nhánh v?i n?n t?ng UBL Omni.

Trang web chinh thức: https://www.ubldigital.com/

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới UNITED BANK LIMITED

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới UNITED BANK LIMITED ở Pakistan

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury