KEYSTONE BANK

Founded in 2011, Keystone Bank Ltd is a leading bank in Nigeria that offers a wide variety of personal banking products and more. Today, the top-rated bank operates over 200 branches across the country. From money transfer services, premium savings certificates, to wealth management, and more, it's no wonder Keystone Bank Ltd is a leader in the Nigerian banking and finance niche. Need to send money online to Keystone Bank Ltd? No worries! Sharemoney makes that process safe and easy for you. As the #1 choice for online money remittance from the United States to Nigeria, you will also enjoy stellar currency exchange rates when you transfer money with us!

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới KEYSTONE BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới KEYSTONE BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury