Giới thiệu về Sharemoney, Inc.

Sharemoney, Inc. phát triển công nghệ dịch vụ tài chính và tiếp thị chúng cho người tiêu dùng. Sharemoney giúp cải thiện tình trạng tài chính của người nhập cư thông qua công nghệ và vận động các phương pháp tốt hơn, chi phí thấp cho các dịch vụ tài chính.

scolarship

Học bổng hỗ trợ người nhập cư Sharemoney

Tìm hiểu thêm

Nền tảng về học bổng

Sharemoney ủng hộ tầm nhìn của những người nhập cư nước ngoài chuyển đến Mỹ để xây dựng cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình họ. Các cơ hội làm việc và giáo dục ở đất nước này thường không có ở những nơi khác trên thế giới và chúng tôi hiểu nỗ lực cần có để thực hiện những giấc mơ này.

Vì lý do đó, Sharemoney tự hào cung cấp học bổng trị giá $ 1.000 cho sinh viên bắt đầu cuộc hành trình này.

Yêu cầu đặc biệt

Đăng ký:

Học bổng hỗ trợ nhập cư Sharemoney dành cho những người nhập cư thế hệ thứ nhất và thứ hai đã đăng ký hoặc đang trong quá trình đăng ký vào một chương trình cấp bằng đại học tại Đại học Rutgers. Ghi danh phải diễn ra trước ngày 1 tháng 9, 2021.

Điền đơn:

Mỗi ứng viên phải nộp thông tin hồ sơ cơ bản bao gồm tên, địa chỉ, lịch sử học tập, sơ yếu lý lịch và trường đại học hoặc viện tham dự kể từ 1 tháng 9, 2021. Các thí sinh bán kết sẽ được yêu cầu nộp một bài luận từ 1.000 từ trở xuống về các điều sau:


Ước mơ nào gia đình bạn theo đuổi bằng cách di cư sang Hoa Kỳ và giáo dục của bạn đóng góp như thế nào cho việc này?

Ghi danh ở đâu:

Mỗi ứng viên phải nộp đơn đăng ký của mình thông qua cổng thông tin được liên kết dưới đây. Làm theo các hướng dẫn ở trên, vui lòng đăng ký tài khoản với ISTS bằng khóa chương trình Sharemoney.

https://aim.applyists.net/Sharemoney

Hạn chót nộp hồ sơ:

15 tháng 11, 2021

Phần thưởng: Một sinh viên sẽ được trao học bổng trị giá $ 1.000

Ngày trao giải: 15 tháng 12, 2021


Tất cả các bài nộp của ứng viên phải tuân theo các điều khoản và quy tắc cho Học bổng hỗ trợ nhập cư Sharemoney như Sharemoney và ISTS đã nêu.

Nền tảng về học bổng

Sharemoney rất tự hào khi được hỗ trợ các cộng đồng nhập cư trên khắp Hoa Kỳ với các dịch vụ tài chính của chúng tôi nhằm hướng tới những người đang cố gắng tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình và những người thân yêu của họ. Chúng tôi cũng rất tự hào khi được hỗ trợ sinh viên của các gia đình nhập cư khi họ theo đuổi con đường đại học và có cơ hội thăng tiến trong các lĩnh vực nghề nghiệp mà họ đã chọn. Chúng tôi cũng nhận ra những gánh nặng đặc biệt thường đặt lên vai những phụ nữ đang học đại học.

Vì mục tiêu đó, Sharemoney tự hào cung cấp học bổng trị giá 4.000 đô la cho một (1) ứng viên nữ là người nhập cư , là sinh viên năm 1 hoặc năm 2 đang theo học bậc đại học.

Yêu cầu đặc biệt

Đăng ký:

Học bổng Sharemoney Women First dành cho những sinh viên nữ nhập cư năm 1 hoặc năm 2 đã đăng ký hoặc đang trong quá trình ghi danh vào một chương trình cấp bằng đại học tại bất kỳ trường đại học nào ở Hoa Kỳ. Việc đăng ký phải xảy ra trước 1 tháng 9, 2021.

Điền đơn:

Mỗi ứng viên phải nộp thông tin hồ sơ cơ bản bao gồm tên, địa chỉ, lịch sử học tập, sơ yếu lý lịch và trường đại học hoặc viện tham dự kể từ 1 tháng 9, 2021. Các thí sinh bán kết sẽ được yêu cầu nộp một bài luận từ 1.000 từ trở xuống về các điều sau:

Bạn hãy mô tả lại một khoảng thời gian mà bạn đã thể hiện tài năng lãnh đạo thành công của mình nhé

Ghi danh ở đâu:

Mỗi ứng viên phải gửi đơn đăng ký của mình thông qua cổng liên kết bên dưới. Làm theo hướng dẫn ở trên, vui lòng đăng ký tài khoản với ISTS bằng khóa chương trình Sharemoney.
https://aim.applyists.net/Sharemoney

Hạn chót nộp hồ sơ:

15 tháng 11, 2021

Phần thưởng: Một sinh viên sẽ được nhận một học bổng trị giá 4.000$

Ngày trao giải: 15 tháng 12, 2021


Tất cả những bài nộp của ứng viên phải tuân theo các điều khoản và quy tắc khi tham gia dành học bổng Sharemoney Women First được tài trợ bởi Sharemoney và ISTS

Nền tảng về học bổng

Sharemoney rất tự hào khi được hỗ trợ các cộng đồng nhập cư trên khắp Hoa Kỳ với các dịch vụ tài chính của chúng tôi nhằm mục đích hướng tới những người đang cố gắng tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình và những người thân yêu của họ. Chúng tôi cũng tự hào khi được hỗ trợ sinh viên trên toàn thế giới khi họ theo đuổi con đường đại học và có cơ hội thăng tiến trong các lĩnh vực nghề nghiệp mà họ đã chọn. Học bổng The Sharemoney Rising Stars của Sharemoney được trao cho những sinh viên đang đăng ký hoặc hiện đang theo học tại một trong những cơ sở giáo dục tại đại học ở Brazil, Cộng hòa Dominica, Haiti, Nigeria hoặc Philippines.

Vì mục tiêu đó, Sharemoney tự hào cung cấp học bổng trị giá 500 đô la cho năm (5) ứng viên đang theo học bậc đại học tại các quốc gia Brazil, Cộng hòa Dominica, Haiti, Nigeria hoặc Philippines.

Yêu cầu đặc biệt

Đăng ký:

Học bổng The Sharemoney Rising Stars của Sharemoney dành cho bất kỳ sinh viên nào đã đăng ký hoặc đang trong quá trình đăng ký vào chương trình đại học tại một trường đại học ở Brazil, Cộng hòa Dominica, Haiti, Nigeria hoặc Philippines. Việc đăng ký phải xảy ra trước 1 tháng 9, 2021.

Điền đơn:

Mỗi ứng viên phải nộp thông tin hồ sơ cơ bản bao gồm tên, địa chỉ, lịch sử học tập, sơ yếu lý lịch và trường đại học hoặc viện tham dự kể từ 1 tháng 9, 2021. Các thí sinh bán kết sẽ được yêu cầu nộp một bài luận từ 1.000 từ trở xuống về các điều sau:

Bạn hãy cho chúng tôi biết về một thử thách bạn đã vượt qua trong hành trình theo đuổi mục tiêu học tập và sự nghiệp của mình nhé

Ghi danh ở đâu:

Mỗi ứng viên phải nộp đơn đăng ký của mình thông qua cổng thông tin được liên kết dưới đây. Làm theo các hướng dẫn ở trên, vui lòng đăng ký tài khoản với ISTS bằng khóa chương trình Sharemoney. https://aim.applyists.net/Sharemoney

Hạn chót nộp hồ sơ:

15 tháng 11, 2021

Phần thưởng: Năm học sinh sẽ nhận được phần thưởng một lần trị giá 500$ mỗi người

Ngày trao giải: 15 tháng 12, 2021

Tất cả những bài nộp của ứng viên phải tuân theo các điều khoản và quy tắc khi tham gia dành học bổng Sharemoney Rising Star được tài trợ bởi Sharemoney và ISTS