Sharemoney ủng hộ tầm nhìn của những người nhập cư nước ngoài chuyển đến Mỹ để xây dựng cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình họ. Các cơ hội làm việc và giáo dục ở đất nước này thường không có ở những nơi khác trên thế giới và chúng tôi hiểu nỗ lực cần có để thực hiện những giấc mơ này.

Vì lý do đó, Sharemoney tự hào cung cấp học bổng trị giá $ 1.000 cho sinh viên bắt đầu cuộc hành trình này.

Học bổng hỗ trợ nhập cư Sharemoney dành cho những người nhập cư thế hệ thứ nhất và thứ hai đã đăng ký hoặc đang trong quá trình đăng ký vào một chương trình cấp bằng đại học tại Đại học Rutgers. Ghi danh phải diễn ra trước ngày 1 tháng 9, 2022.

Mỗi ứng viên phải nộp thông tin hồ sơ cơ bản bao gồm tên, địa chỉ, lịch sử học tập, sơ yếu lý lịch và trường đại học hoặc viện tham dự kể từ 1 tháng 9, 2022. Các thí sinh bán kết sẽ được yêu cầu nộp một bài luận từ 1.000 từ trở xuống về các điều sau:

Ước mơ nào gia đình bạn theo đuổi bằng cách di cư sang Hoa Kỳ và giáo dục của bạn đóng góp như thế nào cho việc này?

Mỗi ứng viên phải nộp đơn đăng ký của mình thông qua cổng thông tin được liên kết dưới đây. Làm theo các hướng dẫn ở trên, vui lòng đăng ký tài khoản với ISTS bằng khóa chương trình Sharemoney.

https://aim.applyists.net/Sharemoney

1 tháng 9, 2022

Phần thưởng: Một sinh viên sẽ được trao học bổng trị giá $ 1.000

Ngày trao giải: 15 tháng 12, 2022

Tất cả các bài nộp của ứng viên phải tuân theo các điều khoản và quy tắc cho Học bổng hỗ trợ nhập cư Sharemoney như Sharemoney và ISTS đã nêu.