Gửi tiền
Phương thức giao tiền
Payout Method
Payout Method
Payout Method
Phương thức thanh toán
Credit Card
Debit Card
Tóm tắt thông tin gửi tiền
Bạn gửi 0.00 USD
Phí chuyển 0.00 USD
Tổng số tiền phải trả 0.00 USD
Họ nhận được 0.00 BDT
Tỷ giá hối đoái 1 USD = 115,8300 BDT