Sharemoney cung cấp giao tiền tận nhà mà bạn không phải rời khỏi nhà! Họ không cần phải sống tại Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng hay một thành phố lớn; Việc giao tiền tận nhà dùng cho tất cả mọi nơi từ Bắc chí Nam tại Việt Nam.

Nhanh 24 giờ giao với hầu hết các thành phố ở Việt Nam

Saigon
Saigon

Cần Thơ
Cần Thơ

Nghệ An Province
Nghệ An Province

Vinh, Cửa Lò, Thái Hòa

Nam Định Province
Nam Định Province

Hanoi
Hanoi

Đà Nẵng
Đà Nẵng

Đồng Nai Province
Đồng Nai Province

Biên Hòa

Thái Bình Province
Thái Bình Province

Haiphong
Haiphong

Thanh Hóa Province
Thanh Hóa Province

Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Sầm Sơn

An Giang Province
An Giang Province

Long Xuyên, Châu Đốc