Chia sẻ chính là quan tâm

Kết nối các gia đình xuyên biên giới

Tìm hiểu thêm về cách Sharemoney giúp đỡ những người tốt như bạn mỗi ngày.
Tầm nhìn của chúng tôi
Chúng tôi rất vinh dự được là đối tác tin cậy của bạn, kết nối những trái tim và thu hẹp khoảng cách mỗi lần chuyển tiền thành công. Cho dù bạn đang hỗ trợ những người thân yêu, đảm bảo tương lai hay chia sẻ thành công mà khó khăn mới có được , hãy tin tưởng vào việc chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyển tiền an toàn, hiệu quả và thoải mái .

Lắng nghe tiếng nói của họ

Học bổng

Học bổng hỗ trợ người nhập cư Sharemoney

Sharemoney, Inc. phát triển công nghệ dịch vụ tài chính và tiếp thị chúng cho người tiêu dùng. Sharemoney giúp cải thiện tình trạng tài chính của người nhập cư thông qua công nghệ và vận động các phương pháp tốt hơn, chi phí thấp cho các dịch vụ tài chính.