Xem các địa điểm giao quầy
Địa điểm giao tại quầy
952 địa điểm phù hợp với lọc trên màn hình của bạn. Hãy lọc trên màn hình tùy chọn bên dưới.

Chuyển tiền tới Allied Bank (Pick up anywhere)

Nếu bạn đang dự định thực hiện chuyển tiền trực tuyến tới Allied Bank (Pick up anywhere), Sharemoney có thể giúp bạn chuyển tiền nhanh chóng và dễ dàng cho người thân. Hơn thế nữa, chúng tôi cung cấp một trong những tỷ giá hối đoái tốt nhất trên thị trường.

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác