Khách hàng của Sharemoney có thể gửi tiền trực tiếp vào điện thoại của người thụ hưởng. Hầu hết các khoản tiền gửi di động được hoàn thành trong ít nhất 15 phút. Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp ví di động sau trong Colombia để gửi tiền điện thoại di động.

DAVIPLATA