FIRST CITY MONUMENT BANK

Founded in 1982, First City Monument Bank Limited is a reputed full service banking group that serves more than two million customers across Nigeria. The distinguished financial services group provides quality services including current & savings accounts, worldwide money remittance, premium loans, trade services, structured finance transactions, and more. What's more, they are one of only a few banks in Nigeria with an international rating. Today, First City Monument Bank Limited has more than 200 branches in the country. Sending money to your loved ones in Nigeria? With Sharemoney's premier online money remittance services, you can send money remittance with exceptional ease!

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới FIRST CITY MONUMENT BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới FIRST CITY MONUMENT BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury