FIRST BANK OF NIGERIA PLC

Founded in 1894, First Bank Of Nigeria Plc one of the largest financial services institutions in the country with a customer base of more than 10 million businesses and individuals. Their diverse portfolio of premium banking services includes savings and current accounts, e-Solutions, money transfers, wealth solutions, investment services, and more. Named "The Best Bank Brand in Nigeria" four times in a row, First Bank Of Nigeria has more than 700 branches under their charge. With Sharemoney's online money remittance services, you can send money online to First Bank Of Nigeria in the safest and most efficient manner. Transfer money from the United States to Nigeria today and enjoy one of the cheapest transfer fees in the market when you choose Sharemoney!

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới FIRST BANK OF NIGERIA PLC

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới FIRST BANK OF NIGERIA PLC ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury