DIAMOND BANK PLC

Diamond Bank Limited is a Nigerian retail bank which was first incorporated in 1991 and later became a universal bank in 2001. As a customer service-oriented banking institution, Diamond Bank offers a good basket of services, including loans, savings accounts, remittances, trade finance, and more. Currently, they operate more than 240 branches in the country alone, with international branches in countries such as Senegal, Togo, Benin, and C??d'Ivoire. Sharemoney makes it convenient for you to transfer money online to Diamond Bank from the United States. With our money remittance services to Nigeria, you can enjoy excellent currency exchange rates and one of the lowest transfer fees in the market. Send money online now to Nigeria by choosing Diamond Bank as your bank deposit delivery method!

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới DIAMOND BANK PLC

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới DIAMOND BANK PLC ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury