Khách hàng của Sharemoney có thể gửi tiền để gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người nhận. Chúng tôi hợp tác với các ngân hàng sau trong Thụy Sỹ để gửi tiền ngân hàng.

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác