Khách hàng của Sharemoney có thể gửi tiền để gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người nhận. Chúng tôi hợp tác với các ngân hàng sau trong Ý để gửi tiền ngân hàng.

B

Hơn 400 mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Xem đối tác