Bạn chờ đợi hồ sơ chuyển tiền qua Sharemoney?

Có ai đó gửi tiền cho bạn thông qua Sharemoney?
Nhập số Chuyển tiền của bạn (MTN) để theo dõi tiền của bạn.

Ưu điểm của Sharemoney

 • Tỷ giá hối đoái cạnh tranh
 • Lệ phí thấp, bắt đầu từ $ 2,99
 • Giao tiền tận nơi an toàn tại một số quốc gia
 • Hàng ngàn địa điểm nhận tiền mặt
 • Mạng lưới ngân hàng đối tác lớn
 • Dịch vụ nhanh chóng

Miễn phí cho người nhận, Sharemoney chuyển tiền đến

 • Argentina
 • Austria
 • Benin
 • Bolivia
 • Brazil
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Cameroon
 • Chile
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Côte D'ivoire
 • Denmark
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea-bissau
 • Haiti
 • Honduras
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Italy
 • Kenya
 • Latvia
 • Liberia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Mali
 • Malta
 • Mauritania
 • Mexico
 • Monaco
 • Netherlands
 • Niger
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • San Marino
 • Senegal
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Sweden
 • Switzerland
 • Togo
 • United Kingdom
 • Uruguay
 • Vietnam
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star

Khách hàng yêu thích Sharemoney