UNITY BANK

Founded in 2006, Unity Bank Plc is a leading financial institution that offers a diverse service portfolio including mobile banking services, money transfer services, leasing schemes, bills for collections, and more. Today, Unity Bank has more than 240 branches across the country and their clientele is growing fast. At Sharemoney, we make sending money online to Unity Bank fast, easy, secure, and affordable. You are highly recommended to take advantage of our excellent currency exchange rates and our cheap transfer fees when you want to send money online to Nigeria. We are the #1 choice for online money transfer from the United States to Nigeria so try us today and choose Unity Bank for your bank delivery method!

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới UNITY BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới UNITY BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury