HERITAGE BANK

Founded in 1989, Heritage Banking Company Ltd is a leading Nigerian bank that has redefined the concept of banking for the quintessential customer. Today, it offers a wide variety of retail banking products, loans, and also specializes in private wealth management and educating youths about financial literacy. The reputed Heritage Banking Company Ltd has more 160 branches across the country. Sending money online to Nigeria with Sharemoney's remittance services is fast, safe and secure. Transfer money to Heritage Banking Company Ltd with Sharemoney today and enjoy one of the cheapest transfer fees in the market!

24/7

Tiền gửi tài khoản ngân hàng 24/7

Cách gửi tới HERITAGE BANK

Create Account

Tạo chương mục

Chỉ mất 60 giây để tạo một tài khoản miễn phí.

Send Money

Gửi tiền

Nhập thẻ thanh toán của bạn và chi tiết người nhận.

Track Money

Hồi Báo

Nhận thông báo và sử dụng theo dõi tiền gởi của chúng tôi.

Gửi tới HERITAGE BANK ở Nigeria

Chuyển tiền an toàn và bảo đảm

Sharemoney được liên bang và tiểu bang quy định và sử dụng bảo mật SSL Xác thực mở rộng để bảo vệ thông tin tài chính của bạn.

  • Department of financial services
  • godady verfiy security
  • Mcafee secure
  • Department of banking
  • Visa
  • Mastercard
  • Department of treasury